Wie zijn wij

De verkeersveiligheidscoalitie is een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, wetenschap en belangenorganisaties om de verkeersveiligheid te verbeteren door gebruik te maken van nieuwe werkwijzen en innoverende samenwerkingen. Inmiddels zijn meer dan 70 organisaties bij de verkeersveiligheidscoalitie aangesloten en vormt de coalitie een platform functie voor initiatieven en concrete maatregelen.

Het platform nodigt iedereen uit om ideeën over verkeersveiligheid te delen en stimuleert de samenwerking tussen initiatieven. Daarnaast is deze website een portaal voor de aangesloten partijen om op de hoogte te blijven van de voortgang van de werkgroepen, nieuwe  initiatieven en bijeenkomsten.

De verkeersveiligheidscoalitie is ontstaan uit het bestuursdiner over verkeersveiligheid in 2014. Dit diner is een initiatief geweest van NL Ingenieurs en het Inter Proviciaal Overleg (IPO) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In 2015 is voor de eerste keer het verkeersveiligheidsdiner gehouden. Tijdens dit diner hebben meer dan 60 organisaties gediscussieerd over verkeersveiligheidsthema’s. Uiteindelijk zijn hieruit 9 werkgroepen ontstaan. Deze groepen zijn rond de volgende thema’s geformeerd in 2015:

 • Infrastructuur
 • Stedelijk verkeer
 • Ongevallenregistratie
 • Veiligheid als businesscase
 • Afleiding in het verkeer
 • Technologie en verkeersveiligheid
 • Trends in onveiligheid: ouderen
 • Gedrag
 • Internationaal

In de periode vanaf 2015 zijn de bovenstaande werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van concrete maatregelen. Deze werkgroepen zijn ook in 2016 en in 2017 actief geweest met het doen van onderzoek en het uitvoeren van acties.  Inmiddels zijn er nog 5 werkgroepen actief aan de slag, deze vindt u ook op deze website terug met een actuele stand van zaken.

Werkgroepen Verkeersveiligheidscoalitie

Op dit moment zijn er 5 werkgroepen actief binnen de verkeersveiligheidscoalitie. Dit zijn de werkgroepen Verkeersveiligheidsinitiatieven, Ongevallen registratie, Verkeer in de stad, Veiligheid aanbesteding leaseauto’s en Afleiding in het verkeer.

Per werkgroep is er een rapportage die aangeeft  wat de resultaten tot nu toe zijn en wat de volgende stappen zijn die door de werkgroepen worden genomen.

Contact
info@verkeersveiligheidscoalitie.nl
Wassenaarseweg 220
2596 EC Den Haag

Contactpersoon:
Dennis Aarts
info@verkeersveiligheidscoalitie.nl
088-2698213
06-54318323

 

Download

Manifest

34 partijen van de verkeersveiligheidscoalitie hebben een gezamenlijk manifest geschreven als input voor het nieuwe kabinet. Deze organisaties stellen dat verkeersveiligheid een prioriteit moet worden in het volgende kabinet. De partijen pleiten ervoor dat het verbeteren van verkeersveiligheid een nationale prioriteit wordt.

Het aantal doden en gewonden moet fors worden teruggebracht  voor 2020 met een dalende trend erna. Het individuele leed en de maatschappelijke kosten zijn onaanvaardbaar groot. Met kosteneffectieve maatregelen kunnen honderden levens en miljarden euro’s worden bespaard.

Dit moet worden bereikt door:

 • Een substantiële investering te doen in veiligere infrastructuur en beter onderhoud, met name op het onderliggend wegennet en fietsinfrastructuur
 • Gericht benutten van technologische en juridische innovaties
 • Evidence-based beïnvloeding van verkeersgedrag (o.a. minder afleiding),
 • Meer en slimmer handhaven
 • Meer systematische kennis over het ontstaan van ongevallen
 • Publiek – private samenwerking en financieringsconstructies.

 

Download

PARTIJEN

Hieronder de deelnemende partijen.