Convenant afleiding

Woensdag 6 september is vanuit de Kopgroep Ongestoord Sturen het convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ gelanceerd. Tijdens het verkeersveiligheidsdiner kregen de eerste partijen de kans om te tekenen en hebben we ook andere partijen opgeroepen om aan te haken.

De ambitie is om met zoveel mogelijk partijen die een rol kunnen spelen bij aandacht in het verkeer (denk aan producenten, werkgevers, verzekeraars) te werken aan deze nieuwe norm zoals die in het Position Paper, horend bij het convenant, geformuleerd is.

In het convenant zijn vijf rollen onderscheiden. In deze rollen kunnen partijen het convenant ondertekenen. Voorbeelden van deze acties zijn als volgt

Producent

Voorbeeld :

Producent A geeft aan de bestaande app’s die zij produceren in de periode 2017-2019 bij nieuwe updates zo veel mogelijk te laten voldoen aan de position paper “Verkeersveilig gebruik van smart devices én Smart Mobility”

Werkgever

Voorbeeld :

Werkgever B geeft aan in 2018 een pilot te starten met het gebruik van een device waarmee werknemers in hun privé auto of met hun privé fiets inkomende berichten kunnen blokkeren.

Verzekeraar/leasemaatschappij

Voorbeeld :

Leasemaatschappij C geeft in de periode 2018-2019 aan nieuwe leaserijders aan op welke wijze op een juiste manier gebruik kan worden gemaakt van de ADAS-systemen in de auto, zodat deze worden gebruikt conform de position paper “Verkeersveilig gebruik van smart devices én Smart Mobility”

Maatschappelijke organisatie/overheid

Voorbeeld :

Maatschappelijke organisatie D geeft aan dat zij gedurende de looptijd van het convenant (tot 20127) in het lesmateriaal nadrukkelijker aandacht gaan besteden  aan het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Communicatiepartner

Voorbeeld:

Organisatie E geeft aan dat de online en offline communicatiekanalen gebruikt zullen worden bij de introductie van een nieuwe campagne over afleiding in het verkeer in de periode 2018-2019.

Ook u bent dan ook van harte uitgenodigd om ook te tekenen en u kunt zich aanmelden via convenant@verkeersveiligheidscoalitie.nl.

 

Namens de Kopgroep Ongestoord Sturen

Downloads

Download hier de bijpassende bestanden

DEELNEMERS KOPGROEP:

ANWB, Fietsersbond, Flitsmeister, Nederland ICT, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Reint Jan Renes, TeamAlert, Veilig Verkeer Nederland, Smart Mobility Community for Standards and Practices, thema Human Behaviour.

De onderstaande partijen hebben het convenant inmiddels ondertekend: