Verkeersveiligheidsmanifest

34 partijen van de verkeersveiligheidscoalitie hebben een gezamenlijk manifest geschreven als input voor het nieuwe kabinet. Deze organisaties stellen dat verkeersveiligheid een prioriteit moet worden in het volgende kabinet. De partijen pleiten ervoor dat het verbeteren van verkeersveiligheid een nationale prioriteit wordt.

Het aantal doden en gewonden moet fors worden teruggebracht  voor 2020 met een dalende trend erna. Het individuele leed en de maatschappelijke kosten zijn onaanvaardbaar groot. Met kosteneffectieve maatregelen kunnen honderden levens en miljarden euro’s worden bespaard.

Dit moet worden bereikt door:

  • Een substantiële investering te doen in veiligere infrastructuur en beter onderhoud, met name op het onderliggend wegennet en fietsinfrastructuur
  • Gericht benutten van technologische en juridische innovaties
  • Evidence-based beïnvloeding van verkeersgedrag (o.a. minder afleiding),
  • Meer en slimmer handhaven
  • Meer systematische kennis over het ontstaan van ongevallen
  • Publiek – private samenwerking en financieringsconstructies.

20170414 Verkeersveiligheidsdocument NL (Printversie)