VERKEERSVEILIGHEID

EEN NATIONALE PRIORITEIT

KIEZEN VOOR MEER VEILIGHEID EN MINDER SLACHTOFFERS

Aantal aanrijdingen en ernstig gewonden fors gestegen

Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat het aantal aanrijdingen in 2016 met 10% is gestegen; van 565.000 naar 625.000. En uit de ciifers van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat ook het aantal ernstig gewonden is gestegen naar 21.400. Het hoogste aantal sinds 1993. De verkeersveiligheidscoalitie ziet zo de doelstelling De ANWB betreurt het, dat de doelstellingen voor 2020 (max 500 doden in het verkeer en max 10.300 ernstig gewonden) volledig uit het zicht raken.

De cijfers van de verzekeraars geven zelfs nog een te positief beeld van de onveiligheid: (eenzijdige) fietsongevallen leveren namelijk meestal geen schadeclaims op bij de verzekeraars. Er gebeuren veel ongevallen met de fiets waarbij relatief veel gewonden vallen. De cijfers worden daarmee dus eigenlijk nog ongunstiger. De toenemende onveiligheid is een duidelijk signaal dat er vaart gemaakt moet worden met een brede aanpak van de verkeersonveiligheid. In ons verkeersveiligheidsmanifest dat de regering Rutte III in het regeerakkoord heeft opgenomen staan tientallen aanbevelingen, zoals het beter inrichten van 30km/uur-zones en veiligere fietsinfrastructuur. Ook door veiligere en slimmere voertuigen kan de veiligheid in het verkeer worden vergroot.

Verkeersgedrag

Naast een betere ongevallenregistratie, goede weginrichting en verkeershandhaving, is verkeersgedrag een belangrijke pijler van het manifest. Teveel drinken en te hard rijden zorgen respectievelijk voor ongeveer 20 procent en 30 procent van de ongevallen, en daarbovenop komt nog een groeiend probleem: afleiding door gebruik van de smartphone.

Nederland 'ingehaald'

Vele tientallen jaren heeft Nederland zich erop kunnen beroemen een van de verkeersveiligste landen ter wereld te zijn. Dat is intussen achterhaald; Nederland wordt door menig Europees land ingehaald wat betreft verkeersveiligheid. Naast Groot Brittannië, Malta, Zweden en Noorwegen nu ook door Zwitserland, Denemarken, Ierland en Spanje.

Leed en miljarden euro's

Afgezien van de honderden mensenlevens en het onnoemelijke leed van ernstig gewonden, kost verkeersonveiligheid ons jaarlijks 14 miljard euro. Het is dus keihard nodig en financieel alleszins de moeite waard om te investeren in verkeersveiligheid.

Lees meer over het verkeersveiligheidsmanifest
14 miljard

kosten aan verkeersongevallen per jaar.

75 %

daling van staande houdingen.

9 %

stijging van verkeersdoden in 2015.

WERKGROEPEN

Op dit moment zijn er 5 werkgroepen actief binnen de verkeersveiligheidscoalitie. Dit zijn de werkgroepen Verkeersveiligheidsinitiatieven, Ongevallen registratie, Verkeer in de stad, Veiligheid aanbesteding leaseauto’s en Afleiding in het verkeer.
Per werkgroep is er een rapportage die aangeeft wat de resultaten tot nu toe zijn en wat de volgende stappen zijn die door de werkgroepen worden genomen.

Foto galerij

Bekijk hier de foto's van 2017